Účelem nadačního fondu je:

 

 • Resocializace pachatelů trestné činnosti.
 • Pomoc obětem trestné činnosti.
 • Pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů.
 • Zajišťování finančních zdrojů pro poskytování právní pomoci bezplatně nebo za sníženou finanční odměnu.
 • Pořádání kurzů a školení o právních a jiných otázkách.
 • Podpora humanitárních aktivit.
 • Podpora zdravotních a sociálních aktivit.
 • Péče o staré a nemocné.
 • Podpora rozvoje kultury.
 • Podpora rozvoje sportu a sportovních aktivit.
 • Podpora aktivit v oblasti vzdělávání.
 • Podpora dětí a mládeže.
 • Podpora aktivit v oblasti pomoci opuštěným zvířatům.
 • Podpora ekologických projektů a zlepšování kvality životního prostředí.
 • Spolupráce s mezinárodními nadacemi, nadačními fondy, obecně prospěšnými společnostmi a jinými nevládními organizacemi a obdobnými subjekty.
 • Pomoc zemím třetího světa a fyzickým a právnickým osobám ze zemí třetího světa.
 • Podpora ochrany a rozvoje kulturních památek a tradic.
 • Podpora charity, registrovaných církví a náboženských společností.